WBE Gaasterland

Ontstaanshistorie W.B.E. Gaasterland

In 1989 zijn de toenmalige reewildjagers G.A. de Gelder, notaris te Balk en A.M. Gersjes, reewild jager te Ruigahuizen bij elkaar gestapt. Met de bedoeling te komen tot een reewildring. Daar voor waren twee redenen. Ten eerste om eventuele maatregelingen te nemen ter vermindering van het valwild (verkeersslachtoffers) en ten tweede om tot een groter beheersgebied teneinde tot een beter op elkaar afgestemd afschotplan te komen.

Daartoe is onder auspiciën van de K.N.J.V. afdeling Sneek een informatie avond voor de lokale reewildjagers georganiseerd op 23 februari 1989 in Harich. Enkele deskundigen waren daar toe uitgenodigd, te weten de heer Peter van Schooten van het landelijk bureau van de K.N.J.V. te Amersfoort en de heer Scheenstra, reewildkenner. Ook de heer Fokke Feenstra en de heer Jan Leering consulenten van N.M.F. (Natuur-Milieu en Faunabeheer van het Ministerie van Landbouw) waren aanwezig. De vervolg actie heeft enige tijd op zich laten wachten. Intussen zijn de eerste concepten van statuten opgesteld en aan eventuele geïnteresseerden toegezonden.  

Een tweede bespreking is, eveneens door de afdeling Sneek van de K.N.J.V. geconvoceerd, gehouden op 10 mei van dit jaar. Voor deze vergadering is de heer Melle Sevinga, dierenarts te Akkrum (lid van de Provinciale Werkgroep W.B.E. ’s in Friesland) uitgenodigd. De heer Melle Sevinga met name heeft de aanwezigen er van overtuigd, mede gezien de landelijke ontwikkeling, dat de oprichting van een W.B.E. (WildBeheerEenheid) een beter vorm van wildbeheer mogelijk maakt dan een reewildring, waarbij het wildbeheer wordt beperkt tot het reewild. 

In deze vergadering is uit de aanwezigen een voorbereidingscommissie gevormd. Bestaand uit de eerste initiatiefnemers G.A. de Gelder, notaris te Balk, A.M. Gersjes, jager te Ruigahuizen en later zijn mevrouw H Smink Folkerts, Jane Visser en K.N.J.V. vertegenwoordiger afdeling Sneek Johannes Wittemans toegevoegd. Deze commissie had de opdracht alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen om te kunnen komen tot de oprichting van een W.B.E..  

De oprichting heeft plaats gevonden op 5 november 1990. Bij deze vergadering waren 27 jagers uit de regio Gaasterland aanwezig. In deze vergadering zijn de volgende bestuursleden gekozen:
-        G.A. de Gelder
-        A.M. Gersjes
-        H. Smink Folkerts
-        Jane Visser
-        J.W. Boersma 

Hierbij was het W.B.E. Gaasterland opgericht.   De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.